Žlutý domek

Rozvoj svobodného vzdělávání

Žlutý domek slouží pro aktivity Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání, který zastřešuje Šalamounkův Dvoreček (klub pro děti předškolního věku), Klub Šalamounek (místo pro setkávání, kreativitu, seberozvíjení a svobodné učení) a Svobodnou školu Chotěboř.

Spolek

Svobodné vzdělávání