Historie domu

Září 2021: V č.p. 193 je tvořivá dílna

Také v roce 2020/2021 nás podpořila Nadace OF, získané prostředky jsme použili na vyklizení, opravy a úpravy půdy č. p. 193. Vznikl zde sál pro přednášky, koncerty, jógu a zázemí pro děti i jejich rodiče.

Prosinec 2020: Pandemie COVID-19

V Zastávce se zastavil čas, ale ne práce! Pověsili jsme plechový vývěsní štít nad boční vchod v Rudově uličce. Krásná dřevěná cedule vyrobená Václavem “Hoblinkou” Chalupou se na štítu domu posunula o patro výše. Na podlahy a stěny jsme natáhli omyvatelnou stěrku a poskládali pultík pro ButtuLab – kreativní dílnu pro rodiče s dětmi.

Říjen 2020: Z půdy je sdílená kancelář

K zobytnění půdy jsme přistoupili s respektem ke dřevu datovanému 1831/32. Začali jsme demontáží prken, obhlídku provedl mykolog Petr Vampola, následovalo vyklizení násypu, doplnění a protézování krovu, příložkování vazáků, renovace podlahy, zateplení šikmin dřevovláknitou izolací a vatou za provětrávanou mezeru, zárubně a stropní osvětlení, obložení šikmin vč. ošetření povrchů, za to díky Radek Salač, Pepa a Vojta Janský, povrchy – Cesta Dřeva s.r.o. Konstrukce příček, schodiště, zednické a obkladačské práce Luboš Joska, voda a topení Marcel a Petr Kubeš, elektro Tomáš Vašek, hliněné omítky Josef Kolesár, obložení schodiště a repase oken Václav Chalupa. Kde bychom ale byli bez trpělivého architektonického vedení od Arnošt Kába. Skvělá práce všech! A díky za přispění Mesto Chotěboř, Ministerstvo kultury a Nadace Občanského fóra.

Červen 2020: Otevřel Café Kohout

A ve velkém stylu! Stručná ochutnávka z nabídky Café Kohout:

 • kvalitní výběrová káva
 • Nekáva, ajurvédská káva
 • sypané čaje
 • domácí limonády
 • točené pivo, lahvové víno
 • bylinné likéry Žufánek
 • domácí dorty a zákusky
 • francouzské palačinky
 • chlebíčky, polévky, saláty
 • slané pečivo
 • nakládané hermelíny
 • kváskový či bezlepkový chléb

Říjen 2019: Kvíz pro znalce kachlí

Rekonstrukci půdy sousední nemovitosti č.p. 193 se rozhodla podpořit Nadace OF, díky!

Pod prkennou podlahou jsme našli kachle z deseti kamen, laický názor. Znalci, kteří nám je pomohou přibližně datovat, jsou velice vítáni.

 

Červen 2019: Zastavkafe v provozu

Nová kavárna Zastavkafe v přízemí Zastávky194 otevřela 27. 6. Provozovatelka kavárny Lenka Dolanová pořádá pravidelné výstavy, aktuálně zde vystavuje grafická dílna UUtěrky, předtím studenti SUPŠ Jihlava-Helenín: DOUBRAVKA a Tereza Říčanová.

Únor 2019: Překvapivý nález příkopu

Citujeme ze zprávy „Zastávka 194“ v Chotěboři a překvapivý nález příkopu, Marek Peška, Archaia Brno z. ú.,25. února: “Odkryli jsme pozůstatky původní barokní kuchyně a upřesnily dílčí změny v původním uspořádání přízemí. Keramiku a nějaké jámy ze 13. století jsme sice našli a odpovídají i prvním zmínkám o Chotěboři ve 13. století, ale z nějaké starší stavby nic… O to více jsme byli překvapeni, že pod domem podélně probíhá středověký příkop zasypaný po husitských válkách! Jak to tak bývá, výzkum tedy přinesl více otázek než odpovědí. Byla tedy Chotěboř v 15. století relokována?”

Prosinec 2018: Provizorní provoz

U příležitosti Dne Václava Havla jsme provizorně otevřeli Zastávku194 veřejnosti.

Červenec 2018: III. etapa obnovy fasády

Rehabilitace kulturní památky stojící na pomezí středověké a novověké lokace náměstí v Chotěboři zdárně pokračuje.

 

Únor 2018: Agosto Foundation

Zastávka194 v únoru 2018, kdy se nás rozhodla podpořit Agosto Foundation, díky!

Celá fotogalerie viz níže je upirátěná z fb Agosty.

Srpen 2017: štít je ze 2/3 hotov

Prvé a druhé nadzemí je restaurované. Přízemí a boční zdi přijdou na řadu příští rok.

 

Květen 2017: Zahájení obnovy fasády

Omítka opadala díky nešikovnému cementovému šlikru víceméně sama. Restaurátorský průzkum provedl Otakar Marcin, restaurátorské práce firma MONUMENTO

Květen 2017: Breakdance na Zastávce

A pěkně od podlahy.

 

Září 2016: Stavebně historický průzkum

Zastávka194 hostila ve spolupráci s městem Chotěboř celonárodní akci Dny evropského dědictví na téma „Památky a komunity“. Na programu byla prezentace stavebně – historického průzkumu domu (s podporou Kraje Vysočina jej vyhotovil Ing. arch T. Koreček, CSc., Ing. arch. J. Hubáček – celý dokument je zde k nahlédnutí, příp. textova cast, grafická část a fotodokumentace zde), zvuková instalace (Jonáš Gruska), přednáška o historii domu (Mgr. M. Rozhoň), promítání starých fotografií (Mgr. Stanislav Pavlíček) a studie revitalizace chotěbořského náměstí. Akci doplnil IV. ročník charitativní akce Dobropiknik včetně výtvarné dílny pro děti i dospělé. Více v aktualitě události.

Srpen 2016: Příprava na Dny evropského dědictví

Nabitý program letošních Dnů evropského dědictví popohnal štukatéry i malíře. Zde je pozvánka.

Červen 2016: Vyklízení půdy

Na Zastávce194 zastavil první spoj, vystoupila housenka, na půdu vlezla oknem, nažrala se a zmizela. Za zvýšenou prašnost v rohu náměstí se moc omlouváme. Zde je odkaz na video o pokladech z půdy.

Květen 2016: Podpoří František Buttula Zastávku194?

O domu č.p. 194 se vědělo už v roce 1529, známý je jako Kohoutův nebo Buttulův. Nyní je vybydlený a strašidelný, více viz video Záhada Františka Buttuly.

Duben 2016

Dostálkovi, Motlovi, Polívkovi. Jsme na začátku.

2004

Vojtěch Vencovský

1957

Vojtěch a Marie Kohoutovi, kup 20/11

Došlo 26. února 1957. Podle smlouvy trhové ze dne 20. listopadu 1956 vkládá se právo vlastnické na polovici Jaromíry Janáčkové po čtvrtině pro Vojtěcha a Marii Kohoutovy.

1949

Vojtěch a Marie Kohoutovi, kup polovice 27/1

Podáno 12. května 1949. Podle smlouvy trhové ze dne 27. ledna 1949 vkládá se na čtvrtinu? (polovinu) Miroslavy Petrou-ové právo vlastnické po čtvrtině manželům Vojtěchu a Marii Kohoutové.

1941

Jaromíra Janáčková, Miroslava Petro-ová, odevzdací listina 17/4

Podáno 22. září 1941. Podle odevzdací listiny ze dne 17. dubna 1941 a smlouvy postupní ze dne 29. března 1941 vkládá se vlastnické právo po polovici Jaromíře Janáčkové a Miroslavě Petrouchové (psáno Petrou-ové). Vkládá se doživotní a bezplatné právo požívací pro Karla Míška, vkládá se doživotní a bezplatný výměnek pro Karla Míška.

1908

Dům č. 547 prodán

Manželé Musilovi kupují od T. Míškové č.p. 547. Dne 27. srpna podle usnesení ze dne 31. července 1908 se stavební parcela čk. 167/2 s domem čp. 547 zde odepsala a do nové složky č. 2716 připsala.

1906

Chlév přestavěn na č.p. 547

Podáno 13. ledna 1906. Podle ohlašovacího archu č. 96 z r. 1905 poznamenává se, že chlév na stav. parcele čísl. 167/2 jest přeměněn v obytné stavení čp. 547.

1901

Teresie Míšková, kup 5/1

Podáno dne 5. ledna 1901, podle smlouvy trhové ze dne 5. ledna 1901 vkládá se právo vlatnické Terezii Míškové.

„V soupisu z let 1901-48 byl v domě čp. 194 napsán Karlel Míškem, nar. 1870, obchodník s papírem, spolu s manželkou Terezií.“

V soupisu památek z roku 1906 se uvádí, že “po stranách oken pilastry s čabrakovitou hlavicí, nástavec segmentový s vázami na nárožích a ve středu. V ploše nástavce v reliéfu dva lvi drží korunované preclíky z písmena MWZ. Nad okny ve štítě nápis, značně porušený: ….. INT GEST NECHTU (?) ET EVP … TTR I ST I A FATA D EOQ V E A V SP I CE TV VEFVGERE XI T FA V STE M ATH I ASZE. Po stranách volutové obstavky z 2. polovice XVIII. Stol.”

1900

K roku 1900 byl dům čp. 194 Listy městského muzea v Chotěboři, s. 7. AM Chotěboře, kniha č. 3, fol. 301. 5 AM Chotěboře, kniha č. 3, fol. 204. V záhlaví zápisu bylo červeně dopsáno: nově čp. 194 (N.C. 194 neu). 6 AM Chotěboře, kniha č. 2, fol. 282. 7 AM Chotěboře, kniha č. 2, fol. 28. 8 AM Chotěboře, kniha č. 96. 3 4 6zapsán na Viléma Mračna, nar. 1864, notářského solicitátora.

Podáno 13. ledna 1900. Podle protokolu a prohlášení ze dne 1. června 1900 připisuje se zde (č.k. 165 – stavební parcela dům č.p. 194) stavební parcela č. kat. 167/2 chlév a kůlna ve složce č. 461 odepsaná. Františka Krupičková – Mračnové (z č.p. 461 a č.kat. 167) se vzdala vlastnictví?

1899

Vilém a Kateřina Mračno, kup 17/12

Dne 3. ledna 1899 podle smlouvy trhové ze dne 17. prosince 1898 vkládá se právo vlastnické po polovici Vilému a Kateřině Mračnové k č. p. 194, chlévu a kůlně. Zeď mezi domem č.p. 461 a chlévem č.p. 194 je společným vlastnictvím.

1886

Marie Sequensová, kup 13/12

17. prosince 1886: Podle smlouvy trhové ze dne 13. prosince 1886 vkládá se právo vlastnické Marii Sequensová. J. Firkušný (obchodník galanterie) prodává M. Sequensové (modistka) dům “se vším, co hřebem přibito, hlínou omazáno, maltou a k zemi připevněno jest.”

1884

Josef Firkušný, kup 27/6

Podáno 27. června 1884. Podle smlouvy trhové ze dne 27. června 1884 vkládá se právo vlastnické Josefu Firkušnýmu. Podle vyjádřední a kvitance ze dne 27. června 1884 vkládá se výmaz služebnosti bytu, výměnku a pohledávání v sumě 1000 t. s úroky a útradmi do 10 t. pro Františku Kryšpínovou.

1883

Josef R. a Klára Josel, kup 16/11

Dne 19. listopadu 1883 vkládá se podle smlouvy trhové ze dne 16. 11 1883 právo vlastnické po polovici Josefu R. a Kláře Joselové. Zároveň se vkládá služebost bytu a výměnek výživy v tomto vyjádření vyhražený pro Františku Kryšpínovou, matku.

1883

Karel a Antonie Kuchynka, kup 17/3

Dne 22. března 1883 podle smlouvy trhové ze dne 17. března 1883 vkládá se právo vlastnické po polovici Karlu a Antonii Kuchyňkové. Úpis A. Brychtové k Studeneckému obilnému fondu převeden na zástavní právo.

1882

Anna Brychtová, polovice, notářský spis 20/6

Dne 27. června 1882 podle snímku notářského spisu ze dne 20. června 1882 vkládá se Anně Brychtové právo vlastnické na polovici. Konstantin Brychta (soukeník) polovici předává Anně Brychtové vč. půl pole v Pasekách p.č. 1608/a.

1871

Konstantin a Anna Brychta, odevzd. List 8/7

Dne 16. prosince podle odevzdací listiny ck. okresního soudu v Chotěboři ze dne z 8. července 1871 vkládá se právo vlastnické po polovici Konstantinu a Anně Brychtové. Koupili od Konfrštů – úpis dluhů.

1864

Anna Málek, Josef Hanousch (Hanousek), Josefa Brachtová, Marie Putzová (majitelka č.p. 193?), služebnost pro Pospíšil

Dne 29. dubna 1864 podle trhové smlouvy ze dne 24. dubna 1864 poznamenává se, že zeď mezi domy čp. 193 a 194 v Chotěboři jest společným vlastnictvím vlastníků obou těchto domů, vyjm štít. jenž výhradně k domu č. 194 vlastně přináleží.

1852

Hubáčkovi, zeď mezi 461 a 194 je společná

Dne 26. května 1852 podle zápisu ze dne 31. července 1851 poznamenává se, že zeď mezi domem čp. 461 v Chotěboři a chlévem domu č.p. 194 v Chotěboři jest společným vlastnictvím vlastníků domu č.p. 461 a domu čp. 194 v Chotěboři.

1835

Antonín Buttula

1820

Narodil se zde František Buttula.

1814

Anna Buttulová, vdova po Janu Buttulovi zemřela 30. dubna 1814 ve věku 65 let

1790

Matěj Železný – Jan Železný, polovice domu vedle Josefa Ningra v Čáslavské ulici: „Dne 23. března 1790 byla uzavřena trhová smlouva mezi Matějem Železným a jeho bratrem Janem Železným, kterou Matěj Železný prodal svému bratru polovinu domu na rynku pod starým čp. 274 (později dopsáno nové čp. 193). Dům byl situován vedle domu Josefa Nyngra z jedné strany a Čáslavskou ulicí z druhé strany. Trhová cena poloviny domu byla 300 zlatých. Jednalo se o zadní polovinu téhož domu od zadní lomenice (8,5 sáhu). Prodávající si pro sebe ponechal přední lomenici od rynku o délce 8,5 sáhu (délka krytiny a střechy), půl dvora, půl zahrady, půl maštale a půl řezárny (vše po pravé straně směrem na dvůr). Druhá polovina připadla kupujícímu po levé straně. Co se týče dolních sklepů, kupující si tam musel zřídit studnu a odpad do velkého hejcuku. Připadl mu také celý sklep pod jeho světnicí. Chodbou na půdu mohli oba chodit volně na svou část.“

1785

Matěj Železný

1781

Dorota Železná – Václav Železný: „Dle smlouvy z 5. července 1781 Matěj Železný (respektive jeho poručník Karel Číž) získal od své matky Doroty Železné (znovu provdané za Matěje Kroužka) dům čp. 274. Ta jej získala po svém zesnulém prvním manželovi Václavu Železném. Dům byl situován na rynku a ležel vedle boční ulice. Jeho hodnota byla 350 zlatých.“

1755

Dne 22. září 1755 Václav Železný starší oznámil, že již 16. února 1754 učinil pořízení v přítomnosti svých starších synů Jiříka a Václava. V onom pořízení odkázal svůj nárožní dům na rynku, stojící vedle domu Štěpána Nynkra, svému synovi Václavu Železnému. Dům měl hodnotu 233 zlatých a 20 krejcarů.

1724

Dne 17. července 1724 po zesnulém Jiřím Železném, měšťanu a spoluradním, jeho syn Václav Železný, pekař, získal rohový dům vedle domu Fridricha Frydeckého. Dům měl dvě zahrádky před okny jedné světnice. Dům měl hodnotu 233 zlatých a 20 krejcarů.

1713

Jiřík Železný

1689

Daniel Rych – Jiřík Železný, pekař, dům Kotkovský v rynku, jdouc do ulice k Macháčkovské bráně se zahrádkou

1678

Daniel Rych

1613

Jan Foltan – Ondřej Svinčanský, dům v rynku vedle Ambrože Poláčka

1591

Nikodem Kotek, hrnčíř

1582

Jiřík Zahajský – Nikodem Kotek, grunt s 15 záhony polí

Spolupráce

Spřátelené spolky